Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?


Proiecte culturale
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, oferă în fiecare an finanţări nerambursabile instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale. Sunt sprijinite proiecte provenite din arii tematice precum activităţi muzeale, teatru, dans, muzică, patrimoniu cultural naţional, patrimoniu imaterial, formare profesională în domeniul culturii inclusiv management cultural şi educaţie culturală. AFCN promovează întoarcerea la cultură, reorientarea către cultură, susţinerea artiştilor, în special...
Proiecte editoriale
Administraţia Fondului Cultural Naţional promovează reorientarea către carte şi lectură, susţine debutul literar, dar şi crearea unor platforme editoriale (reale şi virtuale) cu rol de promovare a culturii scrise. Prin cultura scrisă se înţelege domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice suport. AFCN sustine totodata şi îmbunătăţirea percepţiei publicului larg asupra noilor media, încurajând operatorii editoriali să depună proiecte pentru acest domeniu. Prin proiect editorial se înţelege realizarea unor lucrări din...
Contribuţii
Administrația Fondului Cultural Național gestionează Fondul Cultural Național (FCN), care se constituie din contribuțiile colectate de la operatorii economici prevăzuți de art. 21 alin (1) din OG nr. 51/1998. În fiecare lună, contribuabilii vizați de dispozițiile ordonanței au obligația să calculeze, să declare și să vireze cotele din veniturile realizate în bugetul FCN. Sumele astfel colectate sunt utilizate pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.