Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

PROIECTE EDITORIALE

Administrația Fondului Cultural Național organizează anual o sesiune de finanțare destinată susținerii proiectelor editoriale. Această sesiune reglementată de legea privind susținerea și promovarea culturii scrise (legea 186/2003), se derulează în baza unui buget alocat în fiecare an de Ministerul Culturii, prin subvenție de la bugetul de stat, în funcție de resursele existente.

Prin cultura scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice suport.

Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus. AFCN poate acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect.

- să respecte cumulativ următoarele condiții:

 • să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE  la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.


FINANȚĂRI 2019

AFCN lansează anual o singură sesiune de finanțare a proiectelor editoriale pe 2 mai. Condițiile specifice de acordare a finanțărilor în 2019, vor fi definite de Consiliul AFCN în cursul lunii aprilie în funcție de bugetul alocat de Ministerul Culturii si Identității Naționale în baza legii nr. 186/2003, privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

Pe 2 mai, odată cu deschiderea perioadei de 30 de zile de înscriere a proiectelor în aplicația online, demarează și perioada de 30 de zile în care se pot înscrie candidaturile experților evaluatori.

 FINANȚĂRI 2018

APEL DE PARTICIPARE SESIUNEA III / 2018

  

Documente utile la înscrierea proiectului

 1. Regulament de concurs pentru proiecte editoriale 2018
 2. Priorități finanțare proiecte editoriale sesiunea III 2018
 3. Calendar proiecte editoriale sesiunea III 2018
 4. Ghidul solicitantului: Instrucţiuni de completare a aplicaţiei online de solicitare a finanţărilor nerambursabile pentru proiecte editoriale 2018
 5. Fișă antecalcul carte / ediții de poezie / reviste și publicații culturale
 6. Declarație pe propria răspundere
 7. Declarația de parteneriat
 8. Lege nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise - Republicare

Documente utile la raportare

Documente utile experți

Procedura de înscriere a candidaturii de expert evaluator

Grila de evaluare carte și ediție de poezie 2018

Grila de evaluare reviste și publicații culturale 2018Rezultate sesiunea III/2018

 1. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2018,  secţiunea Carte
 2. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2018,  secţiunea Ediție de Poezie
 3. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiior, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2018,  secţiunea Reviste și Publicații Culturale


NOTA: Rezultatele sesiunilor anterioare pot fi consultate la sectiunea ARHIVA grupate pe ani, începând cu cele mai recente