Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

INFORMAȚII UTILE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA FONDUL CULTURAL NAȚIONAL

AFCN gestionează Fondul Cultural Național (FCN), care se constituie din contribuțiile colectate de la operatorii economici prevăzuți de art. 21 alin (1) din OG nr. 51/1998. În fiecare lună, contribuabilii vizați de dispozițiile ordonanței au obligația să calculeze, să declare și să vireze cotele din veniturile realizate, în bugetul FCN.

 

Contribuabili

DECLARAŢIA LUNARĂ privind obligaţia de plată la FCN se va depune  până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, prin intermediul aplicaţiei disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro

 

Direcții județene pentru cultură

Pentru a evidenția acțiunile de control al respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pot completa rapoartele online referitoare la agenţii economici identificaţi în judeţ ce au obligaţia să contribuie la FCN, la secțiunea „Direcții Județene pentru Cultură” din aplicaţia www.afcn-contributii.ro .

În vederea unei mai bune colectări a fondurilor datorate AFCN a redactat un GHID PRIVIND EVIDENTA ȘI CONTROLUL CONTRIBUABILILOR LA FCN.

 

Utilizarea aplicației online „AFCN-Contribuții”

Aplicația online „AFCN-Contribuții” de gestionare a declarațiilor lunare privind obligațiile de plată la Fondul Cultural Național este structurată pe două secțiuni, una pentru contribuabili și una destinată Direcțiilor pentru cultură. Fiecare link conduce către ghidul de utilizare a aplicației online pentru secțiunea respectivă: