Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

INFORMAȚII UTILE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA FONDUL CULTURAL NAȚIONAL

AFCN gestionează Fondul Cultural Național (FCN), care se constituie din contribuțiile colectate de la operatorii economici prevăzuți de art. 21 alin (1) din OG nr. 51/1998. În fiecare lună, contribuabilii vizați de dispozițiile ordonanței au obligația să calculeze, să declare și să vireze cotele din veniturile realizate, în bugetul FCN.

 

Contribuabili

DECLARAŢIA LUNARĂ privind obligaţia de plată la FCN se va depune  până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, prin intermediul aplicaţiei disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro

 

Direcții județene pentru cultură

Pentru a evidenția acțiunile de control al respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pot completa rapoartele online referitoare la agenţii economici identificaţi în judeţ ce au obligaţia să contribuie la FCN, la secțiunea „Direcții Județene pentru Cultură” din aplicaţia www.afcn-contributii.ro .

În vederea unei mai bune colectări a fondurilor datorate AFCN a redactat un GHID PRIVIND EVIDENTA ȘI CONTROLUL CONTRIBUABILILOR LA FCN.

 

Utilizarea aplicației online „AFCN-Contribuții”

Aplicația online „AFCN-Contribuții” de gestionare a declarațiilor lunare privind obligațiile de plată la Fondul Cultural Național este structurată pe două secțiuni, una pentru contribuabili și una destinată Direcțiilor pentru cultură. Fiecare link conduce către ghidul de utilizare a aplicației online pentru secțiunea respectivă: