Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

CONSILIUL AFCN

Structura

Potrivit dispoziţiilor art. 19 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Administraţiei Fondului Cultural Naţional este asigurată de către un director, numit prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii.

Directorul conduce întreaga activitate a Administraţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.

Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:

a)  doi membri - Ministerul Culturii;

b)  un membru - Institutul Cultural Român;

c)  un membru – Departamentul pentru Relații Interetnice;

d) șapte membri - numiţi de ministrul culturii pe baza propunerilor formulate de organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii.

 

Consiliul AFCN 2020-2021

Numit prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2610/11.02.2020 pentru o perioadă de 2 ani, și completat prin OMC 1158/26.10.2020 și OMC 2879/07.04.2021, Consiliul AFCN are următoarea componență:

a)  Ministerul Culturii:


Bogdan Ștefan Trîmbaciu  este directorul și cel care a pus bazele Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, instituție care gestionează și implementează proiecte și programe dintre cele mai diverse. Totodată, este director al Biroului Europa Creativă din România, membru al Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 în domeniul conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului cultural și natural, membru al Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, precum și membru al Comitetului pentru Coordonarea și Managementul Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 dintre Comisia Europeană și România. Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul cultural, la nivel național și internațional, cu precădere în domeniul finanțării inițiativelor de conservare, restaurare și promovare a patrimoniului cultural, a făcut posibile, cu ajutorul unei echipe de experți și profesioniști, investiții de peste 400 milioane de euro în sectorul cultural din România.


Lorena Maria Enea* este consilier al ministrului culturii.

* Numită prin OMC 1158 / 26.10.2020 reprezentantă a Ministerului Culturii în Consiliul AFCN, în locul domnului Valentin Savu (numit prin OMC 2610 / 11.02.2020).

 b) Institutul Cultural Român:


Corina Incrosnatu este Director General în cadrul Direcției Generale Programe prin Reprezentanțe și în Comunitățile Istorice în cadrul Institutului Cultural Român.**

** Numită prin OMC 3443/07.09.2021 reprezentantă a ICR în Consiliul AFCN, în locul domnului Andrei Novac (numit prin OMC 2610 / 11.02.2020).

c) Departamentului pentru Relații Interetnice:


 Hajnalka Kerekes este absolventă a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj, Facultatea Teoretică. Cu peste zece ani de experiență în administrația centrală (Guvern, Parlament) și în presa culturală (a lucrat ca redactor și realizator la Radio România Muzical), evaluator de proiecte culturale, în prezent este consilier în cadrul Ministerului Culturii, Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie. A fost membră în consiliul AFCN între 2010-2014 și 2018-2019.

d) membri propuşi de organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii:

 

Grigore Arsene a fost 25 de ani cercetator la Institutul de Matematică al Academiei Romane. Din 1998 este administrator al editurii Curtea Veche Publ. Din 2006 este președinte al Asociației Editorilor din România, principala organizatoare a Salonului International de Carte Bookfest. Intre 2007 si 2017 a fost membru în Consiliul de Conducere al ICR. A fost membru în consiliul AFCN 2018-2019.Horea Avram - președinte,  este istoric de artă, curator independent şi manager cultural. Doctor în istoria artei şi studiile comunicării al McGill University, Montreal. A fost curator pentru România la Bienala de la Veneția în 1999. A fost managerul de proiect al Centrului European de Artă Contemporană (ECCA), Cluj-Napoca. A organizat expoziții pentru instituţii de marcă, atât publice, cât şi independente din România şi din străinătate. Este Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă (AICA România), membru în diverse asociaţii profesionale internaţionale şi fost bursier New Europe College, Institutul pentru studii avansate, 2017-2018. În prezent este cadru universitar la Departamentul de Cinematografie şi Media, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.Laurențiu Constantin  este manager cultural cu peste 20 de ani de experiență în proiecte de muzică veche, muzică clasică, educație muzicală și patrimoniu. Este absolvent al Universității București, Facultatea de Teologie Ortodoxă și urmează cursurile MBA de management strategic la University of Wales. Din 2006 a inițiat și conduce Festivalul de Muzică Veche București (anul acesta la a XIII-a ediție), între 2012-2014 a coordonat programul educațional de masterclass și formare în domeniul muzicii vechi ”Il maestro e lo scolare”. De zece ani organizează Tabăra medievală pentru copii la Șirnea jud. Brașov iar din 2015 coordonează proiectul de restaurare al clavecinului istoric Rukers-Taskin aflat în patrimoniul M.N. Peleș și clasat în categoria „Tezaur” din Patrimoniul Cultural Național. A fost membru în consiliul AFCN 2018-2019.Aura Corbeanu este profesor universitar doctor, Universitatea de Arte din Târgu Mureş, vicepreşedinte executiv al UNITER - Uniunea Teatrală din România, membru în Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român, expert evaluator al managementului cultural instituţional, în proiecte şi programe culturale naţionale şi europene. A fost membră în consiliul AFCN 2018-2019.


Loredana GaitaLoredana Gaiță***  este arhitectă, manager cultural și cercetătoare pe teme de urbanism, studiind impactul proiectelor culturale asupra dezvoltării urbane. Are o experiență de 15 ani în mediul ONG-urilor culturale și este președintă a Asociației „În Comunitate”. A coordonat Programul Cultural al proiectului Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii - 2015-2016, Fabricăm (2015), Ziua Minelor Deschise și Exploatarea culturală Petrila (2018), Resilience Lab și Timișoara verde-albastră (2018 - prezent) etc. Este membră în consiliul director al Fundației Comunitare Timișoara, membră în consiliul teritorial al OAR, Filiala Timiș, și colaborator al Ordinului Arhitecților din România pe politici publice pentru îmbunătățirea calității mediului construit.

 *** Numită prin OMC 2879/07.04.2021 în locul doamnei Iulia Popovici din propunerile transmise de operatorii culturali în ianuarie 2020.

 


Cristian Mitrofan este manager cultural cu o experință de peste 20 de ani, fondator al Grupului vocal bărbătesc “Rapsozii Argeşului”. A înfiinţat Cenaclul de Arte ARTIS, a scris articole pentru revista de cultură şi educaţie PAIDEA, pentru Buletinul Cultural Argeşean, Cronica Clubului Iubitorilor de Cultură, Revista de cultură Curtea de la Argeş, pentru presa judeţeană şi apariţii constante în media locală şi naţională. În prezent este manager al Centrului de Cultură şi Arte „George Topîrceanu” din Municipiul Curtea de Argeş.Alexandru Vasile Oprean este specialist comunicare și relații externe la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”. A făcut exercițiul managementului, atât organizațional cât și cultural, ocupând diverse poziții în carieră, contribuind astfel la elaborarea strategiilor și politicilor publice, dar și la conducerea nemijlocită a instituțiilor din administrația publică centrală. A coordonat marile expoziții și evenimente culturale ale României în străinătate, a evaluat managementul cultural instituțional, a coordonat direcțiile județene de cultură și a asigurat relația instituțională dintre Guvernul și Parlamentul României, deținând în perioada 2014-2018 funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii. A fost expert evaluator independent al proiectelor culturale depuse spre finanțare către AFCN, în perioada 2018 – 2019.