Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

DESPRE NOIAdministrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează la nivel național de peste 15 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Misiunea Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) este să finanțeze proiecte ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a fenomenelor artistice precum şi la accesul cât mai larg al publicului la cultură.

În activarea misiunii asumate AFCN se bazează pe următoarele principii:

  • Principiul consolidării identităţii culturale

Considerăm creația contemporană și patrimoniul cultural ca factori determinanţi ai identităţii României.

  • Principiul respectării drepturilor culturale

Protejăm și promovăm respectarea dreptului la proprietate intelectuală al creatorilor.

Susținem accesul cât mai larg la cultură al tuturor categoriilor de public, precum și identificarea și activarea unor audiențe noi.

  • Principiul dialogului și al participării civice

Ne bazăm pe dialogul permanent cu beneficiarii prin intermediul consultărilor periodice.

  • Principiul performanței

Promovăm adoptarea unor standarde de performanță în dezvoltarea și implementarea proiectelor culturale.

  • Principiul publicităţii și al transparenței

Propunem un sistem de finanțare accesibil, bazat pe criterii transparente și competiție deschisă.

  • Principiul diversităţii

Respectăm diversitatea etnică, culturală, religioasă şi a identităţii de gen.

  • Principiul dezvoltării durabile prin cultură

Întelegem cultura ca factor de dezvoltare durabilă şi de coeziunea socială.

Administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale internaționale ale României.

Pentru a împlini aceste obiective Consiliul AFCN actualizează o dată la doi ani strategia și prioritățile de finanțare. Consiliul este compus din 11 specialiști, numiți conform legii prin ordinul ministrului culturii.

Pentru a evalua corect nevoile și prioritățile mediului cultural AFCN organizează cu regularitate, de câte ori este oportun, consultări cu operatorii culturali.

Activitatea și modul de funcționare al instituției sunt reglementate printr-o serie de acte normative speciale (disponibile la www.afcn.ro/legisla-ie.html) și nu pot fi modificate decât în urma actualizării acestora.