Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

Invitatie pentru evaluarea proiectelor culturale 2013

INVITATIE

Pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanţare în sesiunea a II-a/2013, PROIECTE CULTURALE pentru ariile tematice: arte vizuale si noile media (pictură/sculptură/grafică/arte decorative/foto-video/noi media/cercetare în istoria artei), arhitectură si design, activităţi muzeale, artele spectacolului (muzică, teatru,dans), intervenţie culturală, patrimoniu cultural naţional, patrimoniu imaterial, formare profesională în domeniul culturii (inclusiv management cultural), educaţie culturală (inclusiv promovarea lecturilor publice), Administraţia Fondului Cultural Naţional invită operatorii culturali (uniuni de creaţie, organizaţii nonguvernamentale şi/sau instituţii publice) să formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experţi evaluatori independenţi.

 

Procesul de evaluare se desfășoară on-line și nu necesită prezența expertului în București pe parcursul evaluării, care poate dura între 14 și 30 de zile calendaristice. Evaluarea proiectelor este o activitate remunerată.

 

În acest sens, am fi onoraţi dacă ne-aţi transmite, până cel târziu la data de 01 iulie 2013, numele şi datele de contact ale persoanelor propuse de dvs. pentru calitatea de expert independent, prin e-mail la adresa contact@afcn.ro, prin fax la nr. 021.891.91.55 sau la sediul instituţiei, în atenţia d-rei Felicia Scîntee. Persoanele propuse vor prezenta un CV însoţit de Formularul de candidatură pentru înscrierea în baza de date pentru experţi independenţi, formular care se poate descărca de pe site-ul AFCN (www.afcn.ro).

 

Fiecare expert independent va putea fi propus pentru maximum trei arii tematice, în funcție de expertiza sa.

 

Acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat să emită aceste documente, constituie un avantaj.

 

Propunerile vor fi analizate şi avizate de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, numit prin ordin al Ministrului Culturii în vederea alcătuirii comisiilor de experţi evaluatori, pentru fiecare arie tematică.

 

 

 

 

Vă mulțumim.