Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

PROIECTE / PROGRAME CULTURALE


Administrația Fondului Cultural Național acordă finanțări nerambursabile pe bază competitivă pentru proiecte culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Calendar:

  • 1 septembrie – sesiunea I
  • 1 martie – sesiunea II

Sesiunile demarează în urma apelului public de participare, urmat de o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale în platforma online. 

Ariile tematice:

Proiectele se pot înscrie în 12 arii tematice, stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Un operator cultural poate depune maximum două proiecte pe sesiune, dintre care un singur program multianual, cu condiția să nu aibă în derulare un program multianual.

Nu sunt eligibile pentru finanțarea nerambursabilă din Fondul Cultural Național proiectele co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE la www.afcn-proiecte.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.

Toate informațiile referitoare la cadrul de derulare a fiecărei sesiuni de finanțare se actualizează, conform legii, la data lansării apelului de finanțare. În măsura în care aceste informații au fost definite de Consiliul AFCN, ele pot fi publicate la o dată anterioară.

 


FINANȚĂRI 2023


FINANȚĂRI 2022

 


 

NOTA: Rezultatele sesiunilor anterioare pot fi consultate la sectiunea ARHIVA grupate pe ani, începând cu cele mai recente.