Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

ştiri / noutăţi

newsletter

Înscrieţi-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi ştiri pe e-mail
Proiecte culturale
Administratia Fondului Cultu- ral National (AFCN), institu- tie publica subordonata Mi- nisterului Culturii, ofera in fiecare an finantari neram- bursabile institutiilor publice, organizatiilor neguvernamen- tale si persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati culturale. Sunt spriji- nite proiecte provenite din arii tematice precum activitati mu- zeale, teatru, dans, muzica, patrimoniu cultural national, patrimoniu imaterial, formare profesionala in domeniul cul- turii - inclusiv management cultural si educatie culturala. AFCN promoveaza intoarcerea la cultura, reorientarea catre cultura, sustinerea artistilor, in special...
Proiecte editoriale
Administratia Fondului Cultu- ral National promoveaza re- orientarea catre carte si lec- tura, sustine debutul literar, dar si crearea unor platforme editoriale (reale si virtuale) cu rol de promovare a culturii scrise. Prin cultura scrisa se intelege domeniul de referinta care cuprinde carti, reviste si alte publicatii, tiparite sau online, avand caracter literar-artistic, tehnico-stiintific, edi- tate pe orice suport. AFCN sustine totodata si imbu- natatirea perceptiei publicului larg asupra noilor media, incurajand operatorii editoriali sa depuna proiecte pentru acest domeniu. Prin proiect editorial se intelege realiza- rea unor lucrari din...
Contributii
Administratia Fondului Cultu- ral National adopta strategii culturale care ii permit sa selecteze, in vederea finan- tarii, programe, proiecte si actiuni culturale cu impact national si international, aco- perind - prin fondurile colec- tate - necesitatile crescute de resurse financiare ale proiec- telor si programelor initiate de operatorii culturali romani si straini, care mentin identitatea culturala roma- neasca in strainatate. Fon- durile AFCN provin din colec- tarile de la opratorii econo- mici, asa cum stipuleaza Or- donanta nr. 51/1998, articolul 21. In fiecare luna, operatorii economici vizati de lege trebuie sa verse in conturile...