Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

PROIECTE EDITORIALE


Administrația Fondului Cultural Național organizează anual o singură sesiune de finanțare destinată susținerii proiectelor editoriale, lansată de obicei pe 2 mai. Această sesiune reglementată de legea privind susținerea și promovarea culturii scrise (legea 186/2003), se derulează în baza unui buget alocat în fiecare an de Ministerul Culturii, prin subvenție de la bugetul de stat, în funcție de resursele existente.

Prin cultura scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice suport.

Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus. AFCN poate acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect.

- să respecte cumulativ următoarele condiții:

 • să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE  la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.


Rezultate sesiunea III / 2022

 1. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanțărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte editoriale 2022, Carte
 2. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanțărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte editoriale 2022, Ediție de Poezie
 3. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanțărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte editoriale 2022, Reviste şi Publicaţii Culturale

FINANȚĂRI 2022

APEL DE PARTICIPARE SESIUNEA III / 2022 - va fi lansat pe 2 mai 2022

Documente utile la înscrierea proiectului

 1. Regulament de concurs pentru proiecte editoriale 2022 actualizat
 2. Priorități finanțare proiecte editoriale sesiunea III/2022   actualizat
 3. Priorități finanțare proiecte editoriale sesiunea III/2022 explicate actualizat
 4. Calendar proiecte editoriale sesiunea III/2022   actualizat
 5. Ghidul solicitantului: Instrucţiuni de completare a aplicaţiei online de solicitare a finanţărilor nerambursabile pentru proiecte editoriale 2022 actualizat
 6. Fișă antecalcul carte / ediții de poezie / reviste și publicații culturale 2022
 7. Declarație pe propria răspundere   
 8. Declarația de parteneriat   NOU
 9. Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise - Republicare
 10. Legea nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din
  România

 

Documente utile la raportare


Documente utile experți


 


NOTA: Rezultatele sesiunilor anterioare pot fi consultate la sectiunea ARHIVA grupate pe ani, începând cu cele mai recente, în ordinea derulării sesiunilor.