Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

PROIECTE EDITORIALE

Administrația Fondului Cultural Național organizează anual o sesiune de finanțare destinată susținerii proiectelor editoriale. Această sesiune reglementată de legea privind susținerea și promovarea culturii scrise (legea 186/2003), se derulează în baza unui buget alocat în fiecare an de Ministerul Culturii, prin subvenție de la bugetul de stat, în funcție de resursele existente.

Prin cultura scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice suport.

Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus. AFCN poate acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect.

- să respecte cumulativ următoarele condiții:

  • să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
  • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE  la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.


FINANȚĂRI 2018

INFORMARE PRIVIND LANSAREA SESIUNII III/2018 – PROIECTE EDITORIALE

Sesiunea III/2018 de finanțare a proiectelor editoriale se va lansa conform calendarului pe 2 mai 2018. Condițiile specifice de acordare a finanțărilor vor fi definite de noul Consiliu AFCN în cursul lunii aprilie.

Secțiunile, prioritățile specifice, plafoanele de finanțare și bugetul alocat vor fi anunțate de îndată ce vor fi stabilite de noul consiliu. Aceste informații vor fi publicate cel mai târziu pe 2 mai, odată cu deschiderea perioadei de 30 de zile de înscriere a proiectelor în aplicația online.

Tot începând cu 2 mai se pot înscrie candidaturile experților evaluatori.

Bugetul alocat AFCN de Ministerul Culturii si Identității Naționale în baza legii nr. 186/2003, privind susţinerea şi promovarea culturii scrise pentru 2018 este de 828 000 lei.

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Internet și să vă abonați la buletinul informativ pentru a fi la curent cu activitățile AFCN.FINANȚĂRI 2017

Rezultate sesiunea III/2017

  1. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2017,  secţiunea Carte
  2. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2017,  secţiunea Ediție de Poezie
  3. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2017,  secţiunea Ediții Critice
  4. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2017,  secţiunea Noile Media
  5. Lista proiectelor editoriale selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare pentru proiecte editoriale 2017,  secţiunea Reviste și Publicații Culturale

 Apel de proiecte
 
 

Informare de presă sesiunea III/2017

Documente utile la înscrierea proiectului