Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

PROIECTE / PROGRAME CULTURALE


Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie (datele pot să difere cu câteva zile în funcție de poziționarea în săptămână). Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus pentru proiecte anuale, respectiv 25% pentru programe multianuale.

- să indeplinească următoarele condiții cumulativ:

  • să fie, după caz, persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
  • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare, acolo unde este cazul.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.


 

FINANȚĂRI 2017

NOUTĂȚI

Informare de presă

Anunț de lansare a apelului de proiecte culturale sesiunea II/2017

 

 Documente utile la înscrierea proiectului

1. Ghidul solicitantului sesiunea II/2017
2. Priorități finanțare proiecte culturale sesiunea II/2017
3. Plafoane maxime pentru proiecte culturale sesiunea II/2017
4. Calendar deșfăsurare proiecte culturale sesiunea II/2017
Documente utile la completarea formularului de finanțare

1Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
2. Declaraţie pe propria răspundere
3. Declaraţie de parteneriat 
4. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 2355/2013
5. Rectificare din 30 mai 2011 în anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011
6. Glosar de termeni

Documente utile la raportare
1.  Ghidul deconturilor de cheltuieli pentru anul 2017
2. ANEXA Nr. 3: Raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale
3. Declaraţie contribuţii

Documente utile experți

1. Invitație experți evaluatori sesiunea II/2017
2. Ghidul evaluatorului pentru proiecte culturale
3. Grilă de evaluare proiecte sesiunea II/2017
4. Grilă de evaluare proiecte culturale detaliată
5. 
Raport de evaluare proiecte sesiunea II/2017

 Rezultate sesiunea I/2017
1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestatțiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTE VIZUALE
2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTELE SPECTACOLULUI DANS
3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTELE SPECTACOLULUI MUZICĂ

4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTELE SPECTACOLUI TEATRU

5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestaților, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria INTERVENȚIE  CULTURALĂ

7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, dupa soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL

9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
de finanţare proiecte culturale I/2017, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE

10. Lista programelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea
pilot de finanțare a programelor culturale multianuale