Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

Proiecte culturale

Descriere

Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), instituție publică subordonată Ministerului Culturii, oferă în fiecare an finanțări nerambursabile instițutiilor publice, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități culturale. Sunt sprijinite proiecte provenite din arii tematice precum activități muzeale, teatru, dans, muzică, patrimoniu cultural național, patrimoniu imaterial, formare profesională în domeniul culturii - inclusiv management cultural și educație culturală. AFCN promovează întoarcerea la cultură, reorientarea către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, care studiază sau activează în domeniul culturii. Toate aceste deziderate sunt duse la îndeplinire de AFCN prin finanțarea de programe și proiecte culturale menite să faciliteze accesul publicului la manifestări culturale, artistice și educaționale variate. AFCN sprijină îmbunatățirea percepției publicului larg asupra artei contemporane și facilitarea accesului unui numar cât mai mare de oameni la evenimentele culturale finanțate.

 

 

2017

NOUTĂȚI

 1. Sesiune pilot de finanțări multianuale
 2. Sesiune de finanțare proiecte culturale I/ 2017

 

2016

ANUNȚURI
 1. Anunț de lansare a concursului de proiecte culturale, sesiunea II/2016
 2. Invitație experți evaluatori sesiunea II/2016REZULTATE SESIUNEA II/2016

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTE VIZUALE

 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - DANS

 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ

 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU

 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARHITECTURĂ ȘI DESIGN

 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria PATRIMONIU IMATERIAL

 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE 

Documente utile la înscrierea proiectului

 1. Priorități de finanțare proiecte culturale sesiunea II/2016
 2. Calendarul desfășurării sesiunii de finanțare pentru proiecte culturale II/2016
 3. Ghidul solicitantului pentru finanțari proiecte culturale, sesiunea II/2016
 4. Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
 5. PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU ÎNTOCMIREA BUGETULUI PROIECTULUI
 6. Declaraţie pe propria răspundere
 7. Declaraţie de parteneriat 
 8. Grilă de evaluare proiecte culturale 2016
 9. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 2355/2013
 10. Rectificare din 30 mai 2011 în anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011
 11. Glosar de termeniDocumente utile la raportareDocumente utile experți

 
REZULTATE SESIUNEA I/2015-2016
   
 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTE VIZUALE
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL