Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

Proiecte culturale

Descriere

Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), instituție publică subordonată Ministerului Culturii, oferă în fiecare an finanțări nerambursabile instițutiilor publice, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități culturale. Sunt sprijinite proiecte provenite din arii tematice precum activități muzeale, teatru, dans, muzică, patrimoniu cultural național, patrimoniu imaterial, formare profesională în domeniul culturii - inclusiv management cultural și educație culturală. AFCN promovează întoarcerea la cultură, reorientarea către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, care studiază sau activează în domeniul culturii. Toate aceste deziderate sunt duse la îndeplinire de AFCN prin finanțarea de programe și proiecte culturale menite să faciliteze accesul publicului la manifestări culturale, artistice și educaționale variate. AFCN sprijină îmbunatățirea percepției publicului larg asupra artei contemporane și facilitarea accesului unui numar cât mai mare de oameni la evenimentele culturale finanțate.

 

 

2017

NOUTĂȚI

 1.  Anunț lansare proiecte culturale sesiunea I/2017
 2.  Anunț lansare sesiune finanțare multianuală pentru programe culturale 2017-2018
 3.  Invitație experți evaluatori sesiunea I/2017

 


 

Documente utile la înscrierea proiectului

PROIECTE ANUALE

1. Ghidul solicitantului sesiunea I/2017
2. Priorități finanțare proiecte culturale sesiunea I/2017
3. Calendar deșfăsurare proiecte culturale sesiunea I/2017
4. Grilă de evaluare proiecte sesiunea I/2017


PROGRAME MULTIANUALE

5. Ghid solicitant programe culturale 2017-2018
6. Priorități finanțare multianuală pentru programe culturale 2017-2018 SESIUNE PILOT
7. Calendar deșfăsurare sesiune finanțare multianuală programe culturale 2017-2018
8. Grilă de evaluare pentru programe multianuale 2017-2018
9. Grafic planificare activități în cadrul programului multianual

Documente utile la completarea formularului de finanțare (proiecte/programe)

10. Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
11. Declaraţie pe propria răspundere
12. Declaraţie de parteneriat 
13. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 2355/2013
14. Rectificare din 30 mai 2011 în anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011


Documente utile la raportare
 1. Ghidul deconturilor de cheltuieli pentru anul 2016
 2. ANEXA Nr. 3: Raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale
 3. Declaraţie contribuţii


Documente utile experți

 1. Invitație experți evaluatori sesiunea I/2017 
REZULTATE SESIUNEA I/2015-2016
   
 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTE VIZUALE
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIALREZULTATE SESIUNEA II/2016

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTE VIZUALE

 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - DANS

 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ

 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU

 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARHITECTURĂ ȘI DESIGN

 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria PATRIMONIU IMATERIAL

 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE