Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

COMPONENTA 1Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială

Componenta C11.Turism și cultură

b ) INVESTIȚII [1]

I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Componenta 1 cuprinde:

  • Un program de finanțare, derulat timp de 2 ani, într-un sistem de fonduri echivalente și în parteneriat cu autoritățile locale, pentru programe culturale, anuale sau multianuale, implementat la nivel local, în localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori.

Datele parțiale deținute în prezent (numărul instituțiilor culturale din localitățile cu mai puțin de 50.000 de locuitori, numărul proiectelor și programelor culturale desfășurate, cu finanțare națională, în astfel de localități) indică un deficit major de ofertă culturală în mediul rural și în orașele mici / zonele urbane , deficitul fiind accentuat în ceea ce privește dezvoltarea abilităților culturale (educație prin cultură).

Programul de finanțare, derulat timp de 2 ani, într-un sistem de matching funds, reprezintă o finanțare nerambursabilă, cheltuielile eligibile fiind prevăzute în legislația incidentă (Ordonanța Guvernului 51/1998).

Criterii de selecție propuse cuprind: număr / tipuri de beneficiari / participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale, criterii artistice / de creativitate, criterii ecologice / bio-diversitate / natură / mediu, criterii de incluziune etc.

Alocare bugetară: 3 mil. euro fără TVA

Responsabil și beneficiar: Administrația Fondului Cultural Național

Calendar:

M - trimestrul 1 2023: Semnarea contractelor de finanțare;

T - trimestrul 2 2024: Cel puțin 50 de localități mici în care a fost facilitate accesul la cultură.

Ghidul solicitantului și condițiile specifice de accesare a finanțării vor fi elaborate până la 1 august 2022.