Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

APELUL DE FINANȚARE 1Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială

Componenta C11.Turism și cultură

b ) INVESTIȚII [1]

I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere culturalApelul de finanțare 1 cuprinde:

  • Un program de finanțare, derulat timp de 2 ani, într-un sistem de fonduri echivalente și în parteneriat cu autoritățile locale, pentru programe culturale, anuale sau multianuale, implementat la nivel local, în localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori.

Datele parțiale deținute în prezent (numărul instituțiilor culturale din localitățile cu mai puțin de 50.000 de locuitori, numărul proiectelor și programelor culturale desfășurate, cu finanțare națională, în astfel de localități) indică un deficit major de ofertă culturală în mediul rural și în orașele mici / zonele urbane, deficitul fiind accentuat în ceea ce privește dezvoltarea abilităților culturale (educație prin cultură).

Având în vedere reticența autorităților locale din aceste localități de a-și îndeplini obligațiile legale de finanțare a proiectelor culturale, dar și a capacității lor bugetare limitate, un mecanism de matching funds este o modalitate de a motiva și sprijini autoritățile locale să finanțeze proiecte și de activare a comunităților locale.

Constituția României și politicile europene garantează accesul la cultură pentru toți cetățenii. Cercetările privind consumul cultural și datele existente despre infrastructura culturală, serviciile culturale publice (oferite de instituții de stat) și distribuția pe județe a proiectelor și programelor culturale ale operatorilor privați indică faptul că, în realitate, o parte semnificativă dintre cetățeni au acces limitat la cultură pentru buna rațiune că: nu au cum ajunge fizic la ea; autoritățile locale dețin resurse limitate pentru oferirea acestor servicii; nu există forme coerente și stabile de sprijin pentru operatorii privați care să deruleze proiecte culturale în zone fără potențial comercial imediat. Altfel spus, pentru că o parte dintre cetățeni sînt prea săraci și prea departe de capitala de județ/orașele mari.

Criterii de selecție propuse cuprind: număr / tipuri de beneficiari / participanți, beneficii educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale, criterii artistice / de creativitate, criterii ecologice / bio-diversitate / natură / mediu, criterii de incluziune etc.

Alocare bugetară: 3 mil. euro fără TVA

Responsabil și beneficiar: Administrația Fondului Cultural Național

Calendar:

M - trimestrul 1 2023: Semnarea contractelor de finanțare;

T - trimestrul 2 2024: Cel puțin 50 de localități mici în care a fost facilitate accesul la cultură.

Apelul de finanțare va fi lansat pe 1 octombrie 2022, beneficiarii având la dispoziție 30 de zile pentru înscrierea proiectelor în aplicația online.


Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la: contactpnrr@afcn.ro


[1] Extras PNRR, pp 71-73