Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

Ghidul solicitantului apel I

Administrația Fondului Cultural Național a lansat pe 8 august a.c. consultarea publică pentru ghidul solicitantului privind apelul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de educație prin cultură derulat în cadrul Programului Național de Redresare și reziliență , Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, Componenta C11 - Turism și Cultură, Investiția I5. Propunerile pentru reformularea și completarea Ghidului au putut fi transmise până pe 31 august 2022 pe adresa contactpnrr@afcn.ro.

În prezent Ghidul - inclusiv anexele - sunt în faza de avizare.

Având în vedere procedura de avizare a ghidurilor, lansarea apelului de finanțare va fi reportată pe 10 noiembrie 2022, beneficiarii având la dispoziție 30 de zile pentru înscrierea proiectelor în aplicația online.

ATENȚIE! pentru a evita confuziile toate documentele vor fi disponibile în forma finală, mai jos, după încheierea procesului de avizare!

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - APEL 1

ANEXE

Anexa 1 - Instrucțiuni de utilizare a platformei online

Anexa 2 - Structura cererii de finanțare (se completează direct în platforma online)

Anexa 3 – Formularul de buget

Anexa 4 - Graficul de activități – GANTT

Anexa 5 – Declarație privind evitarea dublei finanțări

Anexa 6 – Formular de autoevaluare privind impactul asupra mediului 

Anexa 7 – Declarație pe proprie răspundere cf. OG 51/1998, actualizată

Anexa 8 - Model acord de co-finanțarea încheiat cu autoritatea locală (Primărie/Consiliu Județean) 

Anexa 9 - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 10 - Declarație privind eligibilitatea TVA;

Anexa 11 - Declarația privind Beneficiarul Real

Anexa 12 – Grila de evaluare administrativă

Anexa 13 - Grila de evaluare a calității proiectului

Anexa 14 - Model Contract de finanțare