Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

PROIECTE / PROGRAME CULTURALE


Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie. Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare - în bani, nu în natură - în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus pentru proiecte anuale, respectiv 25% pentru programe multianuale.

- să indeplinească următoarele condiții cumulativ:

 • să fie, după caz, persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 • să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare, acolo unde este cazul.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.


Nou!

FINANȚĂRI 2020

APEL DE PARTICIPARE SESIUNEA I / 2020

 

 


 

Documente utile la înscrierea proiectelor culturale

 

 1. Ghidul solicitantului - sesiunea I/2020
 2. Priorități de finanțare a proiectelor culturale - sesiunea I/2020
 3. Plafoane de finanțare pentru proiecte culturale - sesiunea I/2020
 4. Calendarul de desfășurare pentru sesiunea I/2020

 

Documente utile la înscrierea programelor culturale

 

 1. Ghidul solicitantului programe culturale 2020-2021
 2. Priorități de finanțare a programelor culturale 2020-2021
 3. Plafoane de finanțare pentru programe culturale 2020-2021
 4. Calendarul de desfășurare pentru sesiunea de programe culturale 2020-2021
 5. Graficul GANTT pentru programe culturale 2020-2021

 

Documente utile la completarea formularului de finanțare

 

 1. Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
 2. Declaraţie pe propria răspundere
 3. Declaraţie de parteneriat 
 4. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, - forma aplicabilă la data 25 februarie 2019 
 5. Glosar de termeni

 

Documente utile experți

 

 1. Procedura de înscriere a candidaturii de expert evaluator
 2. Ghidul evaluatorului pentru proiecte culturale
 3. Grilă de evaluare proiecte sesiunea I/2020
 4. Grilă de evaluare proiecte culturale detaliată
 5. Raport de evaluare proiecte

 


 

Documente utile la raportare 2019

 

 1. Ghidul deconturilor de cheltuieli pentru ANUL 2019
 2. ANEXA Nr. 3: Raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale 

 


FINANȚĂRI 2020

Rezultate sesiunea I/2020

 

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria ARTE VIZUALE
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanțărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria ARTELE SPECTACOLULUI DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria ARTELE SPECTACOLULUI MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria ARTELE SPECTACOLUI TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria INTERVENȚIE  CULTURALĂ
 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 10. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria PROIECTE  CU CARACTER REPETITIV / DE TIP FESTIVAL
 11. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale I/2020, aria PROMOVAREA CULTURII SCRISE.
 12. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2020, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE
 13. Lista programelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2020, pentru PROGRAME CULTURALE MULTIANUALE.

 

FINANȚĂRI 2019

Rezultate sesiunea II/2019

 

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria ARTE VIZUALE  
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanțărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria ARTELE SPECTACOLULUI DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria ARTELE SPECTACOLULUI MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria ARTELE SPECTACOLUI TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/20199, aria ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria INTERVENȚIE  CULTURALĂ
 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 10. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria PROIECTE  CU CARACTER REPETITIV / DE TIP FESTIVAL
 11. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanțare proiecte culturale II/2019, aria PROMOVAREA CULTURII SCRISE.

 

Rezultate sesiunea I/2019

 

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria ARTE VIZUALE                      
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanțărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria ARTELE SPECTACOLULUI DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria ARTELE SPECTACOLULUI MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria ARTELE SPECTACOLUI TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestașiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria INTERVENȚIE  CULTURALĂ
 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 10. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE
 11. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria PROIECTE CU CARACTER REPETITIV / DE TIP FESTIVAL
 12. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea  de finanţare proiecte culturale I/2019, aria PROMOVAREA CULTURII SCRISE.
 13. Lista programelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, pentru programe culturale multianuale

 

NOTA: Rezultatele sesiunilor anterioare pot fi consultate la sectiunea ARHIVA grupate pe ani, începând cu cele mai recente.