Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

PROIECTE / PROGRAME CULTURALE


Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie (în funcție de legea bugetului). Sesiunile demarează în urma apelului public de participare, urmat de o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.  

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare. 

Un operator cultural poate depune maximum două oferte culturale pe sesiune, dintre care un singur program multianual, cu condiția să nu aibă în derulare un program multianual.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare - în bani, nu în natură - în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus pentru proiecte anuale, respectiv 25% pentru programe multianuale.

- să indeplinească următoarele condiții cumulativ:

 • să fie, după caz, persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 • să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare, acolo unde este cazul.

În urma consultărilor cu reprezentanții Consiliului Concurenței a rezultat faptul că, întrucât AFCN nu aplică în procedura de finanțare o schemă de minimis sau de ajutor de stat, nu sunt eligibile pentru finanțarea nerambursabilă din Fondul Cultural Național proiectele co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.

Toate informațiile referitoare la cadrul de derulare a fiecărei sesiuni de finanțare se actualizează, conform legii, la data lansării apelului de finanțare. În măsura în care aceste informații au fost definite de Consiliul AFCN, ele pot fi publicate la o dată anterioară.


FINANȚĂRI 2022

Rezultate sesiunea II /2022


 1. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Arte Vizuale
 2. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Artele Spectacolului - Dans
 3. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Artele Spectacolului - Muzică
 4. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Artele Spectacolului - Teatru
 5. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Artă Digitală și Noile Medii
 6. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Educație prin Cultură
 7. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Intervenție Culturală
 8. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Patrimoniu Cultural Imaterial
 9. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Patrimoniu Cultural Material
 10. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Promovarea Culturii Scrise
 11. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Programe Multianuale
 12. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2022, după prima etapă de concurs, pentru aria Proiecte cu caracter repetitiv


 SESIUNEA II / 2022
 accesul în aplicația online se deschide pe 1 martie 2022  

 


Informații utile la înscrierea proiectelor culturale

 1. Ghidul solicitantului (proiecte) - sesiunea II /2022 ACTUALIZAT!
 2. Priorități de finanțare a proiectelor culturale - sesiunea II /2022 NOU!
 3. Plafoane de finanțare pentru proiecte culturale - sesiunea II /2022 
 4. Calendarul de desfășurare pentru sesiunea II / 2022 NOU!
   

Documente utile la completarea formularului de finanțare

 1. Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
 2. Declaraţie pe propria răspundere ACTUALIZAT!
 3. Declaraţie de parteneriat
 4. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, - forma aplicabilă la data de 24 februarie 2022 
 5. Glosar de termeni  ACTUALIZAT!


Documente utile experți

 1. Procedura de înscriere a candidaturii de expert evaluator
 2. Calendarul procesului de evaluare
 3. Ghidul evaluatorului pentru proiecte culturale
 4. Grila și raportul de evaluare (proiecte-programe culturale) sesiunea II/2022
 5. Detalierea criteriilor aplicate în grila și raportul de evaluare (proiecte-programe culturale)

 


 Documente utile la raportare 2021

 1. Ghidul deconturilor de cheltuieli pentru ANUL 2022
 2. ANEXA Nr. 3: Raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale   

 


 

FINANȚĂRI 2022


Rezultate sesiunea I/2022

 1. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Arte Vizuale
 2. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Artele Spectacolului - Dans
 3. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Artele Spectacolului - Muzică
 4. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Artele Spectacolului - Teatru
 5. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Artă Digitală și Noile Medii
 6. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Educație prin Cultură
 7. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Intervenție Culturală
 8. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Patrimoniu Cultural Imaterial
 9. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Patrimoniu Cultural Material
 10. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Promovarea Culturii Scrise
 11. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Proiecte cu caracter repetitiv
 12. Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Rezidențe de creație 

NOTA: Rezultatele sesiunilor anterioare pot fi consultate la sectiunea ARHIVA grupate pe ani, începând cu cele mai recente.