Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022.

Prin accesarea contului de membru, deschis până la 1 septembrie 2022, aveți acces la vizualizarea și imprimarea proiectelor depuse inclusiv în sesiunea III / 2022.

Login membri

Începând cu sesiunea I/2023 înscrierea cererilor de finanțare se face pe o versiune actualizată a platformei AFCN, disponibilă la www.afcn-proiecte.ro. Accesul este posibil doar prin crearea unui nou cont de membru. Proiectele depuse înainte de 1 septembrie 2022, rămân încărcate și pot fi consultate de membrii deponenți aici.

FINANTARI 2022

APEL PROIECTE CULTURALE SESIUNEA II / 2022  

 


Informații utile la înscrierea proiectelor culturale 

 1. Ghidul solicitantului (proiecte) - sesiunea II /2022 
 2. Priorități de finanțare a proiectelor culturale - sesiunea II /2022
 3. Plafoane de finanțare pentru proiecte culturale - sesiunea II /2022 
 4. Calendarul de desfășurare pentru sesiunea II / 2022
   

Informații utile la înscrierea programelor culturale multianuale

 1. Ghidul solicitantului (programe) - sesiunea II /2022 
 2. Priorități de finanțare a programelor culturale - sesiunea II /2022
 3. Plafoane de finanțare pentru programe culturale - sesiunea II /2022 
 4. Calendarul de desfășurare pentru sesiunea II / 2022 
 5. Graficul GANTT

Documente utile la completarea formularului de finanțare 

 1. Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
 2. Declaraţie pe propria răspundere 
 3. Declaraţie de parteneriat
 4. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, - forma aplicabilă la data de 24 februarie 2022 

 5. Glosar de termeni

Documente utile experți 

 1. Procedura de înscriere a candidaturii de expert evaluator
 2. Calendarul procesului de evaluare
 3. Ghidul evaluatorului pentru proiecte culturale
 4. Grila și raportul de evaluare (proiecte-programe culturale) sesiunea II/2022
 5. Detalierea criteriilor aplicate în grila și raportul de evaluare (proiecte-programe culturale)

 


 Documente utile la raportare 2022 

 1. Ghidul deconturilor de cheltuieli pentru ANUL 2022
 2. ANEXA Nr. 3: Raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale