Contact

Sediul şi adresa de corespondenţă:
Str. Barbu Delavrancea nr. 57
Sector 1, Cod poştal 011353
Bucureşti
Informaţii generale despre
finanţări:

Telefon / Fax: (+40) 21 230 00 29
Telefon (+40) 21 230 00 94
contact@afcn.ro
Compartimentul Contabilitate
Financiar Deconturi:

Telefon / Fax: (+40) 21 318 01 18
Contabil şef Andreea Uvegheş
afcnromania@gmail.com
Compartimentul Juridic
Telefon / Fax: (+40) 21 230 00 29
Telefon (+40) 21 230 00 94
Avocat Mihai Vasile
Copyright © Asociatia Fondului Cultural National 2011