Bine aţi venit pe AFCN

AFCN vă invită să înscrieţi solicitările de finanţare nerambursabilă online. Pentru aceasta, toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Login membri

Nu sunteţi încă membru ?

PROIECTE / PROGRAME CULTURALE

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie (datele pot să difere cu câteva zile în funcție de poziționarea în săptămână). Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus. AFCN poate acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect.

- să respecte cumulativ următoarele condiții:

 • să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE  la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.


 

FINANȚĂRI 2017

NOUTĂȚI

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestatțiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTE VIZUALE
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTELE SPECTACOLULUI DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTELE SPECTACOLULUI MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria ARTELE SPECTACOLUI TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestaților, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria INTERVENȚIE  CULTURALĂ
 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, dupa soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2017, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE
 10. Lista programelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea pilot de finanțare a programelor culturale multianuale


 


 

 Documente utile la înscrierea proiectului

PROIECTE ANUALE

1. Ghidul solicitantului sesiunea I/2017
2. Priorități finanțare proiecte culturale sesiunea I/2017
3. Calendar deșfăsurare proiecte culturale sesiunea I/2017
4. Grilă de evaluare proiecte sesiunea I/2017


PROGRAME MULTIANUALE

5. Ghid solicitant programe culturale 2017-2018
6. Priorități finanțare multianuală pentru programe culturale 2017-2018 SESIUNE PILOT
7. Calendar deșfăsurare sesiune finanțare multianuală programe culturale 2017-2018
8. Grilă de evaluare pentru programe multianuale 2017-2018
9. Grafic planificare activități în cadrul programului multianual

Documente utile la completarea formularului de finanțare (proiecte/programe)

10Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
11. Declaraţie pe propria răspundere
12. Declaraţie de parteneriat 
13. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 2355/2013
14. Rectificare din 30 mai 2011 în anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011
15. Glosar de termeni


Documente utile la raportare
 1. Ghidul deconturilor de cheltuieli pentru anul 2016
 2. ANEXA Nr. 3: Raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale
 3. Declaraţie contribuţii

Documente utile experți

 1. Invitație experți evaluatori sesiunea I/2017 
REZULTATE SESIUNEA I/2015-2016
   
 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTE VIZUALE
 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - DANS
 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ
 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU
 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor, în sesiunea de finanţare proiecte culturale I/2015-2016, aria PATRIMONIU CULTURAL IMATERIALREZULTATE SESIUNEA II/2016

 1. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTE VIZUALE

 2. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - DANS

 3. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ

 4. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU

 5. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria ARHITECTURĂ ȘI DESIGN

 6. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ

 7. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 8. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria PATRIMONIU IMATERIAL

 9. Lista proiectelor selectate pentru acordarea finanţărilor, după soluționarea contestațiilor , în sesiunea de finanţare proiecte culturale II/2016, aria REZIDENȚE DE CREAȚIE